Leader


 


Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων στην Ε.Ε

Πληρωμές, δάνεια & επενδύσεις

Σύσταση & επέκταση επιχείρησης


geodm.gr

Bridges Interreg

Το Διαπεριφερειακό έργο BRIDGES (Bridging competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions), στο οποίο η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ συμμετέχει ως εταίρος, εγκρίθηκε στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG Europe και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.978.468,00€ ενώ της ΑΝΚΟ 187.500,00€ με συγχρηματοδότηση 85% από Ευρωπαϊκούς Πόρους (ΕΤΠΑ) και 15% από Εθνική Συμμετοχή.

Η προετοιμασία του έργου ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2014 και αποτέλεσε μέρος διαβούλευσης και συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής πολιτικών έρευνας και τεχνολογίας στα πλαίσια της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Ο γενικός στόχος του έργου BRIDGES είναι να βελτιωθεί σημαντικά η εφαρμογή των πολιτικών RIS3 και η αποδοτικότητα των επενδυτικών προτεραιοτήτων των διαρθρωτικών ταμείων. Ειδικός στόχος του έργου BRIDGES είναι η βελτίωση της υλοποίησης της στρατηγικής RIS3 σε όλες τις περιφέρειες των εταίρων. Μεταξύ των προτεραιοτήτων είναι η ανάπτυξη επενδύσεων στην βίο-οικονομία, η διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ βιομηχανιών, βίο-οικονομίας και ερευνητικών και η βελτίωση των ενδιάμεσων φορέων υλοποίησης RIS3. (π.χ. Κέντρα Αριστειας - Competence Centres). Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του έργου BRIDGES, θα επικεντρωθεί στον τομέα τροφίμων και ποτών που αποτελεί παραδοσιακό κλάδο ανάπτυξης και μεταποίησης έτσι όπως αποτυπώνεται στην στρατηγική RIS3 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εννέα φορείς – ιδρύματα από 7 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες εργάζονται συλλογικά για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.

Οι εταίροι του Προγράμματος είναι:

  • Kainuun Etu ltd. – Φινλανδία (επικεφαλής εταίρος)
  • Regional Council of Kainuu – Φινλανδία
  • Lubelskie Voivodeship - Πολωνία
  • Uusimaa Regional Council – Φινλανδία
  • Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ANKO – Ελλάδα
  • Soča Valley Development Centre - Σλοβενία
  • Pannon Business Network Association - Ουγγαρία
  • European Business and Innovation Centre of Burgos - Ισπανία
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ελλάδα

Το Έργο BRIDGES έχει ξεκινήσει να υλοποιείται από την 1η Απριλίου του 2016 και θα διαρκέσει συνολικά 5 έτη.

Η εναρκτήρια συντονιστική συνάντηση για την υλοποίηση του Έργου πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Απριλίου στην πόλη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας , ενώ η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μπούργκος της Ισπανίας τον Νοέμβριο του 2016.

Βασικό ζητούμενο του έργου είναι να αντιμετωπίσει προκλήσεις σε περιφερειακό επίπεδο γεφυρώνοντας τα υπάρχοντα κενά μεταξύ του σχεδιασμού και την ενσωμάτωσης της καινοτομίας στην πραγματική οικονομία μέσα από συνέργιες και συνεργασίες. Κύριο παραδοτέο είναι αρχικά η διαμόρφωση (Ά Φάση 3ετούς διάρκειας) και ακολούθως η υλοποίηση (Β’ Φάση 2ετούς διάρκειας) περιφερειακών σχεδίων δράσης σε όλες τις συμμετέχουσες περιφέρειες, με χρηματοδότηση των προβλεπόμενων σε αυτά δράσεων από πόρους των διαρθρωτικών ταμείων ή άλλες χρηματοδοτικές πηγές.Κατά το πρώτο εξάμηνο του έργου συγκροτήθηκε Ομάδα Περιφερειακών Φορέων (Regional Stakeholders Group) με τη συμμετοχή φορέων που διαμορφώνουν και εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές, είτε λειτουργούν συμβουλευτικά, καθώς και εκπροσώπων των κλάδων ενδιαφέροντος που συνθέτουν τη Βιο-οικονομία περιφερειακά στις περιοχές των εταίρων του BRIDGES. 

Στόχος των RSGs, που θα συνεδριάζουν τουλάχιστον μια φορά ανά εξάμηνο, είναι η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εταίρων του έργου και των φορέων που θα συμμετέχουν σ’ αυτές και η συνδιαμόρφωση σε περιφερειακό επίπεδο πλαισίου για την υιοθέτηση των προτάσεων βελτίωσης πολιτικής και υλοποίησης των επιμέρους δράσεων των περιφερειακών σχεδίων δράσης του BRIDGES. Ήδη το έργο έχει προχωρήσει στην αναγνώριση Καλών Πρακτικών για προώθηση και ενσωμάτωση στα περιφερειακά σχέδια δράσης, ενώ για τη Δυτική Μακεδονία έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου που έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους τα κριτήρια που αφορούν την καινοτομία, έτσι όπως προσδιορίστηκαν κατά την υποβολή της πρότασης και έγιναν αποδεκτά σαν μεθοδολογική βάση για την υλοποίηση του BRIDGES.

Ο ιστότοπος του έργου είναι http://www.interregeurope.eu/bridges/

Ενημέρωση για όλα τα νέα από τα προγράμματα κλικ ΕΔΩ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Παναγιώτης Πτωχούλης

Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός MSc

Υπεύθυνος Τμήματος Σχεδιασμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ

Φον Καραγιάννη 1-3, 50 100 Κοζάνη

τηλ. 24610 24022, fax. 24610 38628

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ANKO AE Social Media

 

ANKO SA Facebook  ANKO SA LinkedIn  ANKO SA Instagram  ANKO SA Youtube

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.