Leader


 


Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων στην Ε.Ε

Πληρωμές, δάνεια & επενδύσεις

Σύσταση & επέκταση επιχείρησης


geodm.gr

Η ΑΝΚΟ - Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, η Έδρα UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση που φιλοξενείται στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ και η Ερευνητική Ομάδα C4SDGRows του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ,

Σας προσκαλούν να συμμετέχετε στο πρώτο Εργαστήριο Αλφαβητισμού για το Μέλλον με θέμα «Η Κοζάνη το 2040», το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2020 (μέσω της πλατφόρμας zoom).

Σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών και μεγάλων προκλήσεων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας λόγω της απολιγνιτοποίησης, το Εργαστήριο αποσκοπεί στην ενεργητική διερεύνηση και αξιοποίηση διαφορετικών εκδοχών του μέλλοντος με στόχο την ενδυνάμωση και περαιτέρω ανάπτυξη:

  • της «εκτός πλαισίου» σκέψης
  • της δημιουργικής σκέψης και
  • του πνεύματος καινοτομίας.

Το Εργαστήριο τελεί υπό την αιγίδα της EIT Climate-KIC (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής) και εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Deep Demonstrations" στη θεματική για τη Δίκαιη Μετάβαση. Πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα Επικοινωνίας για την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Αλλαγή (C4SDGRows) του ΑΠΘ και του χρηματοδοτούμενου έργου «Επικοινωνία και Δημοσιογραφία για Αειφόρο Ανάπτυξη: Η Ελλάδα ως Περίπτωση Μελέτης» (ΕΛΙΔΕΚ).

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Η διαδικασία είναι συμμετοχική και βασίζεται στη συλλογική ευφυΐα για την παραγωγή γνώσης, ιδεών και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Το μέλλον χρησιμοποιείται ως καταλύτης για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας των ανθρώπων που κυρίως κατοικούν στην περιοχή.

Ποιοι είναι οι στόχοι της διαδικασίας;

Η εισαγωγή για πρώτη φορά σε τοπικό επίπεδο συμμετοχικών διαδικασιών που αξιοποιούν το Μέλλον για την ενεργοποίηση και ενδυνάμωση της κοινωνίας.

Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και του πνεύματος καινοτομίας των συμμετεχόντων.

Η ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και συνδιαμόρφωσης.

Η ανάπτυξη της δεξιότητας του Αλφαβητισμού για το Μέλλον (Futures Literacy skill) με στόχο την καλύτερη προετοιμασία για το μέλλον και την καινοτομία.

Η ενημέρωση σχετικά με την αξία της συστημικής προσέγγισης στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης και του μετασχηματισμού της περιοχής.

Τι να αναμένω/τι απαιτείται;

Η διαδικασία αξιοποιεί τις αρχές της βιωματικής μάθησης (learning by doing) και απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων.

Το Εργαστήριο δομείται σε τρεις (3) φάσεις, οι οποίες μέσα από διαδραστικές ασκήσεις εξυπηρετούν τον εντοπισμό/ανάδυση ιδεών για το μέλλον, την αναπλαισίωση και την εκτός πλαισίου δημιουργική σκέψη, καθώς επίσης τον αναστοχασμό και την αναθεώρηση του παρόντος.

Μεγάλο μέρος του Εργαστηρίου θα υλοποιηθεί σε μικρές «Ομάδες Εργασίας» υπό την καθοδήγηση έμπειρων διευκολυντών (facilitators).

Λόγω της φύσης της διαδικασίας η παρουσία και ενεργής διάδραση των συμμετεχόντων στο Εργαστήριο κρίνεται απαραίτητη και συνεχής.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει;

Το Εργαστήριο είναι ανοιχτό σε όλους, όσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον της Κοζάνης! Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις, απλά καλή διάθεση!

Τι δεν είναι!

Το εργαστήριο δεν επιδιώκει την ανάπτυξη στρατηγικής αλλά την ανάπτυξη ικανοτήτων για δημιουργική και καινοτόμο σκέψη.

Γιατί είναι σημαντικό;

Η εκτός πλαισίου, δημιουργική σκέψη και το πνεύμα καινοτομίας συμβάλει τόσο στην ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, όσο και στην ανθεκτικότητα ανθρώπων και κοινωνιών. Παράλληλα η διαδικασία επιτρέπει την διεύρυνση της γκάμας επιλογών και τον εντοπισμό ευκαιριών και προοπτικών σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ημερομηνία και ώρα:

3 Δεκεμβρίου 2020: Ώρα: 17:00 - 20:00

4 Δεκεμβρίου 2020: Ώρα: 17:00 - 20:00


Συμμετοχή - Εγγραφή:
Παρακαλούμε η εγγραφή σας να γίνει μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου,
μέσω του σχετικού συνδέσμου (google form)

  • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
  • Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι με την εγγραφή σας δίνετε παράλληλα τη συγκατάθεσή σας για:
  • τη λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών για την προβολή και επικοινωνία της εκδήλωσης στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • την ανώνυμη καταγραφή / αναμετάδοση μέρους των συζητήσεων για ερευνητικούς, παιδαγωγικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς.


ANKO AE Social Media

 

ANKO SA Facebook  ANKO SA LinkedIn  ANKO SA Instagram  ANKO SA Youtube

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.