• Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
 • Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Πράσινος Αγροτουρισμός. Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις από το Ελλάδα 2.0
  Πράσινος Αγροτουρισμός
  Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις από το Ελλάδα 2.0
 • Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ – Νέο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για ΜΜΕ από το Ελλάδα 2.0
  Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ
  Νέο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για ΜΜΕ από το Ελλάδα 2.0
Χρηματοδοτήσεις ANKO

28 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, ανακοίνωσαν σήμερα, Τετάρτη 27 Ιουλίου, την έναρξη του δεύτερου...

Νέα-Ανακοινώσεις ANKO

22 Ιουλίου 2022

Την πρώτη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» υπέγραψε σήμερα 21 Ιουλίου 2022, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και...

Νέα-Ανακοινώσεις EEN

21 Ιουλίου 2022

Πρόταση για ένταξη της Ουκρανίας στις συμβάσεις περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να είναι δυνατόν τα εμπορεύματα να διακινούνται πιο εύκολα...

Νέα-Ανακοινώσεις EEN

21 Ιουλίου 2022

Σύμφωνα με την έκθεση, ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκτεθειμένο σε επίπεδο προειδοποίησης (46% της ΕΕ) και συναγερμού (11% της ΕΕ) ξηρασίας που προκαλέιται...

Νέα-Ανακοινώσεις EEN

21 Ιουλίου 2022

Η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία, Κύπρο, Ουγγαρία και Ρουμανία διαμορφώνουν κοινή θέση για την υποχρεωτική επισήμανση των τροφίμων στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας με αφορμή την εν αναμονή...

Νέα-Ανακοινώσεις EEN

21 Ιουλίου 2022

Το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τις δεξιότητες στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση των απασχολουμένων στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων. Ακόμη, επιδιώκει να παρέχει...

Η ΑΝΚΟ - Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, η Έδρα UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση που φιλοξενείται στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ και η Ερευνητική Ομάδα C4SDGRows του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ,

Σας προσκαλούν να συμμετέχετε στο πρώτο Εργαστήριο Αλφαβητισμού για το Μέλλον με θέμα «Η Κοζάνη το 2040», το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2020 (μέσω της πλατφόρμας zoom).

Σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών και μεγάλων προκλήσεων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας λόγω της απολιγνιτοποίησης, το Εργαστήριο αποσκοπεί στην ενεργητική διερεύνηση και αξιοποίηση διαφορετικών εκδοχών του μέλλοντος με στόχο την ενδυνάμωση και περαιτέρω ανάπτυξη:

 • της «εκτός πλαισίου» σκέψης
 • της δημιουργικής σκέψης και
 • του πνεύματος καινοτομίας.

Το Εργαστήριο τελεί υπό την αιγίδα της EIT Climate-KIC (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής) και εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Deep Demonstrations" στη θεματική για τη Δίκαιη Μετάβαση. Πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα Επικοινωνίας για την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Αλλαγή (C4SDGRows) του ΑΠΘ και του χρηματοδοτούμενου έργου «Επικοινωνία και Δημοσιογραφία για Αειφόρο Ανάπτυξη: Η Ελλάδα ως Περίπτωση Μελέτης» (ΕΛΙΔΕΚ).

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Η διαδικασία είναι συμμετοχική και βασίζεται στη συλλογική ευφυΐα για την παραγωγή γνώσης, ιδεών και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Το μέλλον χρησιμοποιείται ως καταλύτης για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας των ανθρώπων που κυρίως κατοικούν στην περιοχή.

Ποιοι είναι οι στόχοι της διαδικασίας;

Η εισαγωγή για πρώτη φορά σε τοπικό επίπεδο συμμετοχικών διαδικασιών που αξιοποιούν το Μέλλον για την ενεργοποίηση και ενδυνάμωση της κοινωνίας.

Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και του πνεύματος καινοτομίας των συμμετεχόντων.

Η ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και συνδιαμόρφωσης.

Η ανάπτυξη της δεξιότητας του Αλφαβητισμού για το Μέλλον (Futures Literacy skill) με στόχο την καλύτερη προετοιμασία για το μέλλον και την καινοτομία.

Η ενημέρωση σχετικά με την αξία της συστημικής προσέγγισης στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης και του μετασχηματισμού της περιοχής.

Τι να αναμένω/τι απαιτείται;

Η διαδικασία αξιοποιεί τις αρχές της βιωματικής μάθησης (learning by doing) και απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων.

Το Εργαστήριο δομείται σε τρεις (3) φάσεις, οι οποίες μέσα από διαδραστικές ασκήσεις εξυπηρετούν τον εντοπισμό/ανάδυση ιδεών για το μέλλον, την αναπλαισίωση και την εκτός πλαισίου δημιουργική σκέψη, καθώς επίσης τον αναστοχασμό και την αναθεώρηση του παρόντος.

Μεγάλο μέρος του Εργαστηρίου θα υλοποιηθεί σε μικρές «Ομάδες Εργασίας» υπό την καθοδήγηση έμπειρων διευκολυντών (facilitators).

Λόγω της φύσης της διαδικασίας η παρουσία και ενεργής διάδραση των συμμετεχόντων στο Εργαστήριο κρίνεται απαραίτητη και συνεχής.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει;

Το Εργαστήριο είναι ανοιχτό σε όλους, όσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον της Κοζάνης! Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις, απλά καλή διάθεση!

Τι δεν είναι!

Το εργαστήριο δεν επιδιώκει την ανάπτυξη στρατηγικής αλλά την ανάπτυξη ικανοτήτων για δημιουργική και καινοτόμο σκέψη.

Γιατί είναι σημαντικό;

Η εκτός πλαισίου, δημιουργική σκέψη και το πνεύμα καινοτομίας συμβάλει τόσο στην ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, όσο και στην ανθεκτικότητα ανθρώπων και κοινωνιών. Παράλληλα η διαδικασία επιτρέπει την διεύρυνση της γκάμας επιλογών και τον εντοπισμό ευκαιριών και προοπτικών σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ημερομηνία και ώρα:

3 Δεκεμβρίου 2020: Ώρα: 17:00 - 20:00

4 Δεκεμβρίου 2020: Ώρα: 17:00 - 20:00


Συμμετοχή - Εγγραφή:
Παρακαλούμε η εγγραφή σας να γίνει μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου,
μέσω του σχετικού συνδέσμου (google form)

 • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
 • Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι με την εγγραφή σας δίνετε παράλληλα τη συγκατάθεσή σας για:
 • τη λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών για την προβολή και επικοινωνία της εκδήλωσης στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • την ανώνυμη καταγραφή / αναμετάδοση μέρους των συζητήσεων για ερευνητικούς, παιδαγωγικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.