• Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
 • Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Πράσινος Αγροτουρισμός. Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις από το Ελλάδα 2.0
  Πράσινος Αγροτουρισμός
  Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις από το Ελλάδα 2.0
 • Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ – Νέο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για ΜΜΕ από το Ελλάδα 2.0
  Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ
  Νέο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για ΜΜΕ από το Ελλάδα 2.0
Χρηματοδοτήσεις ANKO

28 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, ανακοίνωσαν σήμερα, Τετάρτη 27 Ιουλίου, την έναρξη του δεύτερου...

Νέα-Ανακοινώσεις ANKO

22 Ιουλίου 2022

Την πρώτη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» υπέγραψε σήμερα 21 Ιουλίου 2022, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και...

Νέα-Ανακοινώσεις EEN

21 Ιουλίου 2022

Πρόταση για ένταξη της Ουκρανίας στις συμβάσεις περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να είναι δυνατόν τα εμπορεύματα να διακινούνται πιο εύκολα...

Νέα-Ανακοινώσεις EEN

21 Ιουλίου 2022

Σύμφωνα με την έκθεση, ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκτεθειμένο σε επίπεδο προειδοποίησης (46% της ΕΕ) και συναγερμού (11% της ΕΕ) ξηρασίας που προκαλέιται...

Νέα-Ανακοινώσεις EEN

21 Ιουλίου 2022

Η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία, Κύπρο, Ουγγαρία και Ρουμανία διαμορφώνουν κοινή θέση για την υποχρεωτική επισήμανση των τροφίμων στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας με αφορμή την εν αναμονή...

Νέα-Ανακοινώσεις EEN

21 Ιουλίου 2022

Το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τις δεξιότητες στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση των απασχολουμένων στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων. Ακόμη, επιδιώκει να παρέχει...

 Η  Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act, εφεξής SBA) για την Ευρώπη ορίζει ένα σύνολο αρχών για τη δημιουργία περιβάλλοντος στο οποίο θα μπορούν να ευδοκιμήσουν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ.Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να συνεργαστούν όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης: για την αποτελεσματική προώθηση της επιχειρηματικότητας είναι σημαντικό να εφαρμόζονται οι αρχές της SBA τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Σimage τόχος του παρόντος οδηγού είναι να προτείνει στις ευρωπαϊκές περιφέρειες τρόπους εφαρμογής της SBA σε περιφερειακό επίπεδο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού δεν υπάρχει εύκολη λύση ούτε σχέδιο αναφορικά με τη συνεισφορά των περιφερειών. Με εφαλτήριο μια ειλικρινή ανάλυση της κατάστασης στον τομέα, κάθε περιφέρεια θα πρέπει να θέτει τις δικές της προτεραιότητες και να επεξεργάζεται μέτρα. Δεν είναι δυνατή σε κάθε περιφέρεια η εφαρμογή όλων των δράσεων της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις. Πολλά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, ο SBA παρέχει στις περιφέρειες ποικιλία προσεγγίσεων για την ευθυγράμμιση της περιφερειακής οικονομικής πολιτικής τους με τις ανάγκες των ΜΜΕ.

Ο Οδηγός παρουσιάζει παραδείγματα έξι περιφερειών οι οποίες κατευθύνουν την οικονομική πολιτική τους σε μεγάλο βαθμό με γνώμονα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μέσω πολυάριθμων μέτρων εφαρμόζουν τις αντίστοιχες αρχές της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις. Τρεις περιφέρειες έχουν αναδειχθεί νικήτριες του διαγωνισμού «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» (ΕΕΠ), τον οποίο θεσμοθέτησε η Επιτροπή των Περιφερειών ως συμβολή στην εφαρμογή της SBA σε περιφερειακό επίπεδο.

Πολλές άλλες περιφέρειες έχουν αναπτύξει επίσης ειδική πολιτική για τις ΜΜΕ σύμφωνα με την αρχή «Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» (Think Small First) και υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις «τους». Ως εκ τούτου, η ΕΕ επιθυμεί να εμβαθύνει τον διάλογό με τις περιφερειακές αρχές προκειμένου να διδαχθούμε όλοι από άλλα θετικά παραδείγματα όσον αφορά την εφαρμογή της SBA στις περιφέρειες, και να μεταφερθούν σε όλες τις περιφέρειες.

Ο οδηγός αυτός καταρτίστηκε με σκοπό να παρέχει πληροφορίες και υποδείξεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνδράμουν στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» στο επίπεδο των περιφερειών της Ευρώπης.

Ο παρών οδηγός αποτελεί μέρος μιας σειράς η οποία περιλαμβάνει μέχρι στιγμής τους παρακάτω τίτλους:1. Ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στην ΕΕ 2. Χρησιμοποίηση προτύπων προς στήριξη της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας 3. Διευκόλυνση της μεταβίβασης επιχειρήσεων 4. Ο έξυπνος οδηγός για την καινοτομία υπηρεσιών 5. Εφαρμογή της Νομοθετικής Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις σε περιφερειακό επίπεδο 6. Τρόποι χρήσης των κονδυλίων των Διαρθρωτικών Ταμείων για τις ΜΜΕ και την επιχειρηματικότητα 7. Στήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ 8. Οι δημόσιες συμβάσεις ως κινητήρια δύναμη για την καινοτομία στις ΜΜΕ και τις δημόσιες υπηρεσίες

Περισσότερες πληροφορίες:EU Bookshop

Ο Οδηγός επισυνάπτεται.

ΑΝΚΟ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε., μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, 24610.24022 & 24610.27946 (εσωτ. 676,677), e-mail: info@anko-eunetwww.anko.gr & www.anko-eunet.gr, fax:24610.40210, Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.