• Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
 • Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Πράσινος Αγροτουρισμός. Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις από το Ελλάδα 2.0
  Πράσινος Αγροτουρισμός
  Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις από το Ελλάδα 2.0
 • Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ – Νέο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για ΜΜΕ από το Ελλάδα 2.0
  Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ
  Νέο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για ΜΜΕ από το Ελλάδα 2.0
Χρηματοδοτήσεις ANKO

28 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, ανακοίνωσαν σήμερα, Τετάρτη 27 Ιουλίου, την έναρξη του δεύτερου...

Νέα-Ανακοινώσεις ANKO

22 Ιουλίου 2022

Την πρώτη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» υπέγραψε σήμερα 21 Ιουλίου 2022, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και...

Νέα-Ανακοινώσεις EEN

21 Ιουλίου 2022

Πρόταση για ένταξη της Ουκρανίας στις συμβάσεις περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να είναι δυνατόν τα εμπορεύματα να διακινούνται πιο εύκολα...

Νέα-Ανακοινώσεις EEN

21 Ιουλίου 2022

Σύμφωνα με την έκθεση, ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκτεθειμένο σε επίπεδο προειδοποίησης (46% της ΕΕ) και συναγερμού (11% της ΕΕ) ξηρασίας που προκαλέιται...

Νέα-Ανακοινώσεις EEN

21 Ιουλίου 2022

Η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία, Κύπρο, Ουγγαρία και Ρουμανία διαμορφώνουν κοινή θέση για την υποχρεωτική επισήμανση των τροφίμων στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας με αφορμή την εν αναμονή...

Νέα-Ανακοινώσεις EEN

21 Ιουλίου 2022

Το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τις δεξιότητες στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση των απασχολουμένων στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων. Ακόμη, επιδιώκει να παρέχει...

Σε συνέχεια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του PRIMA για την Ενότητα 2 του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2020 (http://prima-med.org/) στην επισυναπτόμενη απόφαση προσδιορίζονται οι Εθνικοί Κανόνες Συμμετοχής για τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων στις σχετικές προτάσεις διακρατικών έργων.

Τα Ετήσια Προγράμματα Εργασίας του PRIMA βασίζονται στις προτεραιότητες του Στρατηγικού Θεματολογίου Έρευνας και Καινοτομίας (PRIMA Strategic Research and Innovation Agenda) που είναι επιγραμματικά οι εξής:

 • Βιώσιμη διαχείριση υδάτων στις ξηρικές και ημι-ξηρικές περιοχές της Μεσογείου.
 • Βιώσιμα γεωργικά συστήματα υπό τις περιβαλλοντικές πιέσεις  της Μεσογείου.
 • Μεσογειακές Αλυσίδες Αξίας στον τομέα των τροφίμων για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.


Όπως και στα προηγούμενα έτη, θα εκδοθούν 2 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, μία για κάθε ενότητα του προγράμματος :

 • Ενότητα 1: Η πρόσκληση θα αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων και έργων έρευνας και καινοτομίας από πόρους του «Ορίζοντα 2020». Η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων, καθώς και η διαχείριση και χρηματοδότηση των έργων γίνεται απευθείας από τον φορέα «PRIMA Foundation».
 • Ενότητα 2: Η πρόσκληση θα αφορά στη χρηματοδότηση διακρατικών συνεργατικών έργων έρευνας και καινοτομίας από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο PRIMA. Η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται με ευθύνη του PRIMA αλλά κάθε χώρα επιλέγει τους τομείς προτεραιότητας που θα συμμετάσχει και τα κονδύλια που θα διαθέσει και καθορίζει τους όρους συμμετοχής και χρηματοδότησης των φορέων που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά της σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Η διαχείριση και χρηματοδότηση των έργων που θα επιλεχθούν πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο.

Η δημόσια δαπάνη που θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση προτάσεων στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 1.500.0000 € για το σύνολο των θεματικών περιοχών της πρόσκλησης του PRIMA για την Ενότητα 2.

H αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση ανά έργο διεθνούς συνεργασίας δεν θα πρέπει υπερβαίνει:

 1. το ποσό των 200.000 € για κάθε Έλληνα φορέα που συμμετέχει στο διακρατικό συνεργατικό έργο. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι το ποσό των 250.000€ για τον Έλληνα εταίρο που είναι συντονιστής και
 2. το ποσό των 400.000 € για το σύνολο των ελληνικών φορέων που συμμετέχουν στο διακρατικό συνεργατικό έργο. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι το ποσό των 450.000€ στην περίπτωση που Έλληνας εταίρος είναι  συντονιστής.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.

Επισημαίνεται ότι παράλληλα με την υποβολή των προτάσεων στο ίδρυμα PRIMA, στοιχεία για την πρόταση υποβάλλονται σε κάθε στάδιο και στη ΓΓΕΤ. Η υποβολή πραγματοποιείται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των προτάσεων στο Ίδρυμα PRIMA ως εξής:

  Προθεσμία υποβολής πρότασης στο PRIMA Προθεσμία υποβολής πρότασης στο PRIMA
Α' Φάση υποβολής προτάσεων 15 Απριλίου 2020 4 Μαΐου 2020
Β' Φάση υποβολής προτάσεων 16 Σεπτεμβρίου 2020 30 Σεπτεμβρίου 2020

Για την ορθή σύνταξη των προτάσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμβουλευθούν Ειδική Πρόσκληση 2020 και τον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης  στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά, οι διαδικασίες υποβολής και έγκρισης σε εθνικό επίπεδο, οι επιλέξιμες δαπάνες, το χρηματοδοτικό σχήμα  και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ακόλουθα στελέχη της Διεύθυνσης Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας/Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΓΓΕΤ:

- Δρ. Κόνιαρης Μάριος, τηλ: 213 1300094, e-mail: m.koniaris[at]gsrt.gr

-Σταθοπούλου Αναστασία, τηλ: 213 1300101, e-mail: a.stathopoulou[at]gsrt.grΣχετικά Αρχεία
Ειδική Πρόσκληση 2020
Ενδεικτικό έντυπο υποβολής

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.