Αναρτήθηκε το 2ο έντυπο του έργου Bridges. Δείτε περισσότερα στην επίσημη σελίδα του έργου.