Χρηματοδοτήσεις

30 Ιουνίου 2022

Το πρόγραμμα απευθύνεται ειδικά σε: Υφιστάμενες και Υπό Σύσταση ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις Α) Υφιστάμενα Νομικά Πρόσωπα (ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις) Β) Υπό-σύσταση Νομικά Πρόσωπα που...

Νέα-Ανακοινώσεις EEN

29 Ιουνίου 2022

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network / Sector Group Agri-Food (Τομεακή Ομάδα Αγροδιατροφικών Προϊόντων) και με την υποστήριξη της Θεματικής Ομάδας...

Νέα-Ανακοινώσεις ANKO

23 Ιουνίου 2022

Η Κοινωνία της Πληροφορίας προσκαλεί τις ΜμΕ της Ελλάδας για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στο πρόγραμμα του άξονα 2.3 "Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων", της Δράσης 16706...

Νέα-Ανακοινώσεις ANKO

22 Ιουνίου 2022

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας -...

Νέα-Ανακοινώσεις

17 Ιουνίου 2022

Χάρη στο πρώτο πρόγραμμα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) που εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή, η Ελλάδα θα κινητοποιήσει συνολική επένδυση ύψους 1,63 δισ. ευρώ για την άμβλυνση των επιπτώσεων...

ΕΣΠΑ 2014-2020 (el-GR)

16 Ιουνίου 2022

Εγκρίθηκε, χθες 15 Ιουνίου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», δημόσιας δαπάνης 3,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,1 δισ. ευρώ προέρχονται από κοινοτικούς πόρους...

Πρόσφατα ξεκίνησε τη λειτουργία της η πλατφόρμα «Kohesio» (https://kohesio.ec.europa.eu/), μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων της ΕΕ που προσφέρει πρόσβαση σε πληροφορίες για έργα  και δικαιούχους που συγχρηματοδοτούνται από την Πολιτική Συνοχής.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα συγκεντρώνει επί του παρόντος δεδομένα για περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο έργα και περίπου 500.000 δικαιούχους στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, που  χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

📶Η πλατφόρμα περιλαμβάνει δεδομένα για την προγραμματική περίοδο 2014-2021, ενώ θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέα έργα και δικαιούχους για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.
Επιλέγοντας στον χάρτη της πλατφόρμας την Ελλάδα, διατίθενται επί του παρόντος στοιχεία για 50.403 έργα από την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, συμπεριλαμβανομένων συνδέσμων με τα αντίστοιχα προγράμματα και ταμεία. Επίσης, δίδονται δεδομένα για τους δικαιούχους των έργων και την κατάσταση υλοποίησής τους.

‼️Μπορείτε να δείτε τα έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Πολιτική Συνοχής στις ελληνικές περιφέρειες μέσω της πλοήγησης στον χάρτη.


✴️Επισημαίνεται πως όλα τα στοιχεία που δημοσιεύονται στους καταλόγους αντλούνται από τις εθνικές και περιφερειακές Διαχειριστικές Αρχές της ΕΕ. Ως εκ τούτου, καθίστανται διαθέσιμες σε όλους τις πληροφορίες που είχαν για τα ευρωπαϊκά έργα μέχρι σήμερα οι διαχειριστικές αρχές.

Με τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους, η ΕΕ στοχεύει επίσης να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ διαφορετικών περιφερειών και κρατών-μελών.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.