Διαγωνισμοί

Τίτλος
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "LED"
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Smart Rural Entrepreneurship" και ακρωνύμιο “SmartRural”
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση επίπλων γραφείου του Κέντρου Ενεργειακής Εκπαίδευσης
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες δειγματοληπτικών γεωτρήσεων
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων (εως 31/08/2020)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής στο πλαίσιο της εκπόνησης «Γεωτεχνικής Μελέτης Άμεσης Προτεραιότητας Ανάπλασης Περιοχής Σταθμού ΟΣΕ Κοζάνης
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας της τελικής έκδοσης αποτελεσμάτων του έργου BRIDGES
Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Ενεργειακής Εκπαίδευσης (Greek LED Center) και του Πειραματικού Εργαστηρίου (Greek experimental lab) την Πέμπη 26 Νοε 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών
Πρόσκληση υποβολής προσφορών (2021-3) για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισµικού σχεδιαστικού προγράµµατος C.A.D.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών (2021-16) για σύμβαση παροχής υπηρεσιών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων στην ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού (2021-21) για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Λαμπτήρων LED, Φωτοβολταϊκών (PVs) και Τεχνολογικά Προηγμένων Εργαλείων στο 2Ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καστοριάς, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «LEADING THE WAY TO IMPROVE ENERGY

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.