Ανοικτές Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

    

Εκδηλώσεις ANKO

26 Οκτωβρίου 2021

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014 – 2020 το οποίο υλοποιείται από την ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ - ΑΟΤΑ καθώς και των συντονισμένων προσπαθειών του...

Εκδηλώσεις ANKO

22 Οκτωβρίου 2021

Θάλασσα δεν έχουμε, αλλά έχουμε λίμνες και αγάπη για το ψάρεμα!Ξεκίνησε ο ΑΓΩΝΑΣ "OPEN ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ" 22-24 Οκτωβρίου 2021 Απαραίτητη προϋπόθεση οι αθλητές να είναι μέλη σε αθλητικούς...

ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ

12 Οκτωβρίου 2021

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦΕΠΑΕ με χωρική και επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει...

LED

23 Σεπτεμβρίου 2021

Δείτε τα βίντεο με την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος Intereg - LED

Χρηματοδοτήσεις ANKO

14 Σεπτεμβρίου 2021

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την...

Διαγωνισμοί

14 Σεπτεμβρίου 2021

Η ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων), μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Προμήθεια και...

Logo image

Η πολιτική για την Περιφερειακή και Τοπική ανάπτυξη στοχεύει:

  • στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, με την ενσωμάτωση
  • της στρατηγικής της Λισσαβόνας
  • της στρατηγικής της Γκέτενμποργκ
  • για την ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη

Η ανάπτυξη της υπαίθρου – αγροτική ανάπτυξη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και αναπόσπαστο τμήμα της αναπτυξιακής διαδικασίας στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και στην περιοχή μας, καθόσον πρόκειται για διαδικασία Περιφερειακής ανάπτυξης.

Τα προγράμματα είναι τα μέσα για να επιτευχθεί ο στόχος, δηλαδή η περιφερειακή ανάπτυξη, με ίσες ευκαιρίες για όλους και σ’ ένα περιβάλλον δημιουργίας.

Αυτή ακριβώς η λογική αποτυπώνεται και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2007-2013 το οποίο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και από το οποίο θα αντληθούν οι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση της στρατηγικής για την «Ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη Δυτ. Μακεδονίας».


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.