Ανοικτές Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

    

ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ

12 Οκτωβρίου 2021

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦΕΠΑΕ με χωρική και επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει...

LED

23 Σεπτεμβρίου 2021

Δείτε τα βίντεο με την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος Intereg - LED

Χρηματοδοτήσεις ANKO

14 Σεπτεμβρίου 2021

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την...

Διαγωνισμοί

14 Σεπτεμβρίου 2021

Η ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων), μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Προμήθεια και...

Διαγωνισμοί

09 Σεπτεμβρίου 2021

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΑνακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της...

Εκδηλώσεις ANKO

07 Σεπτεμβρίου 2021

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην εκδήλωση παρουσίασης καλών πρακτικών και...

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ

(Παρουσίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 09-02-2012.)

Η παράθεση του ισχύοντος Εθνικού και Ευρωπαϊκού Θεσμικού Πλαισίου σχετικά με τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων για την εφαρμογή του στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η αποτύπωση τυχόν περιορισμών και προϋποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Η εξέταση της Χωροταξικής κατανομής των αιολικών εγκαταστάσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που βρίσκονται σε αδειοδοτική διαδικασία στη ΡΑΕ ή σε επόμενο αδειοδοτικό στάδιο (αποτύπωση αδειών παραγωγής ή αιτημάτων για άδειες παραγωγής). Εκτίμηση του μεγέθους τους σε συνάρτηση με τους Εθνικούς στόχους σε ότι αφορά την ανάπτυξη ΑΠΕ.

Προτάσεις μέτρων που μπορούν να προταθούν στη φάση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικών εγκαταστάσεων.


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.