Σας ενημερώνουμε ότι ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρης υπέγραψε στις 28-6-2021 την πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. Η τροποποίηση αφορά σε αλλαγές σχετικά με τον ορισμό των προβληματικών επιχειρήσεων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά, καθώς και τα υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων που συνοδεύουν την αίτηση χρηματοδότησης (Ημερομηνία απόφασης 28-6-2021/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 29-6-2021).

Δείτε την Απόφαση και Επικαιροποιημένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ εδώ και στην ειδική σελίδα της Δράσης στην ιστοσελίδα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, εδώ.