Ανοικτές Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

    

ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ

12 Οκτωβρίου 2021

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦΕΠΑΕ με χωρική και επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει...

LED

23 Σεπτεμβρίου 2021

Δείτε τα βίντεο με την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος Intereg - LED

Χρηματοδοτήσεις ANKO

14 Σεπτεμβρίου 2021

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την...

Διαγωνισμοί

14 Σεπτεμβρίου 2021

Η ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων), μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Προμήθεια και...

Διαγωνισμοί

09 Σεπτεμβρίου 2021

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΑνακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της...

Εκδηλώσεις ANKO

07 Σεπτεμβρίου 2021

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην εκδήλωση παρουσίασης καλών πρακτικών και...

Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER Άξονας 4 - Παρουσίαση έργων
Κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+
Πρακτικός Οδηγός Χρηματοδότησης μιας Μικρής Επιχείρησης + mini οδηγός 8 βημάτων (πρωτοβουλία equal)
Πρακτικός Οδηγός Χρηματοδότησης
μιας Μικρής Επιχείρησης
mini οδηγός 8 βημάτων
(πρωτοβουλία equal)
Σιάτιστα Η Πόλη των κρυμμένων θησαυρών
Σιάτιστα
Η Πόλη των κρυμμένων θησαυρών
 
Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER Άξονας 4 - Παρουσίαση έργων
Εφαρμογή της προσέγγισης
LEADER Άξονας 4
Παρουσίαση έργων
Σιάτιστα Ανακάλυψε τους θησαυρούς της
Σιάτιστα
Ανακάλυψε τους θησαυρούς της
Το ταξίδι του ποταμού Πραμόριτσα (χάρτης)
Το ταξίδι του ποταμού Πραμόριτσα
(χάρτης)
Πρόταση μεθοδολογίας εκπόνησης μελετών διοίκησης έργων με στόχο την ενσωμάτωση τους στις μελέτες των έργων, Γκίνης Ι., Δντής Υποδομών
Πρόταση μεθοδολογίας εκπόνησης
μελετών διοίκησης έργων
με στόχο την ενσωμάτωση τους
στις μελέτες των έργων
Γκίνης Ι., Δντής Υποδομών
Ανασκόπηση των περιόδων εφαρμογής στους Δημόσιους Φορείς του προτύπου ΕΛΟΤ1429 και προτάσεις βελτίωσης του, Γκίνης Ι., Δντής Υποδομών
Ανασκόπηση των περιόδων εφαρμογής
στους Δημόσιους Φορείς του προτύπου ΕΛΟΤ1429
και προτάσεις βελτίωσης του
Γκίνης Ι., Δντής Υποδομών

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.