Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο σήμερα, παγκοσμίως, ευρωπαικό δίκτυο που παρέχει πολυεπίπεδες υπηρεσίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο την υποστήριξη επίτευξης επιχειρηματικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο, την διαρκή και εξατομικευμένη ενημέρωση για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την ευρωπαική νομοθεσία, υπηρεσίες για την βελτίωση της επιχειρηματικής καινοτομίας, τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την υποστήριξη της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά, χρηματοδοτικά, προγράμματα.

Η ANKO ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ A.E. μέλος του ευρωπαικού δικτύου Enterprise Europe Network, στο πλαίσιο της αξιολόγησης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τις επιχειρήσεις και τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο, σας προσκαλεί να συμπληρώσετε το σύντομο Ερωτηματολόγιο (στα ελληνικά), το αργότερο έως τις 25 Ιουνίου 2021.

Μέσω του ερωτηματολογίου θα αξιολογήσετε, αν είσασταν αποδέκτες των υπηρεσιών μας, τη στήριξη που λάβατε κατά την περίοδο 2019-2020, χρονική περίοδος για την οποία πραγματοποιείται πανευρωπαικά η έρευνα ικανοποίησης πελατών του δικτύου.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Έρευνα Αξιολόγησης Υπηρεσιών 2019 - 2020