Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται και 8 που αφορούν την Ελλάδα  με συνολική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Σχολιάζοντας τα νέα αυτά προγράμματα, ο αρμόδιος Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, Phil Hogan, δήλωσε: «Η προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές αποτελεί μια ισχυρή και δυναμική απάντηση στη ρωσική απαγόρευση. Η αυξημένη χρηματοδότηση για μέτρα προώθησης θα συνεχίσει να συμβάλει στην αύξηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά.»

Τα επιλεγέντα προγράμματα από 18 διαφορετικά κράτη μέλη, καλύπτουν διάφορες κατηγορίες προϊόντων, όπως τα νωπά οπωροκηπευτικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα προϊόντα ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ), τα βιολογικά προϊόντα, το ελαιόλαδο, το κρέας, καθώς και συνδυασμούς διαφόρων κατηγοριών προϊόντων.

Περίπου 17 από τα εν λόγω προγράμματα στοχεύουν την εσωτερική αγορά της ΕΕ και τα υπόλοιπα 24 τρίτες χώρες. Πρόκειται για σημαντική αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη σειρά προγραμμάτων, όπου σχεδόν τα δύο τρίτα των συστημάτων στόχευαν την εσωτερική αγορά. Τούτο οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στα επιπλέον 30 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το περασμένο έτος μετά τη ρωσική απαγόρευση των εισαγωγών ορισμένων γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, ως μέτρο που θα συμβάλει στην εξεύρεση εναλλακτικών αγορών.

Παρά τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν μονομερώς από τη Ρωσική Ομοσπονδία, το σύνολο των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων της ΕΕ προς τρίτες χώρες αυξήθηκε κατά 2% σε αξία κατά την περίοδο Αυγούστου - Δεκεμβρίου 2014 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι τρίτες χώρες και οι περιφέρειες στις οποίες στοχεύουν τα προγράμματα είναι: η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αμερική, η Νοτιοανατολική Ασία, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Αφρική, η Ρωσία, η Λευκορωσία, το Καζαχστάν, η Αυστραλία και η Νορβηγία. Επιπλέον, πέντε από τα εγκριθέντα προγράμματα είναι πολυπρογράμματα, δηλαδή περιλαμβάνουν κοινές εκστρατείες προώθησης από οργανισμούς από διαφορετικά κράτη μέλη.

 

Πλήρης κατάλογος των προγραμμάτων και των προϋπολογισμών που εγκρίθηκαν παρατίθεται ΕΔΩ