Ανοικτές Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

    

Εκδηλώσεις ANKO

26 Οκτωβρίου 2021

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014 – 2020 το οποίο υλοποιείται από την ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ - ΑΟΤΑ καθώς και των συντονισμένων προσπαθειών του...

Εκδηλώσεις ANKO

22 Οκτωβρίου 2021

Θάλασσα δεν έχουμε, αλλά έχουμε λίμνες και αγάπη για το ψάρεμα!Ξεκίνησε ο ΑΓΩΝΑΣ "OPEN ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ" 22-24 Οκτωβρίου 2021 Απαραίτητη προϋπόθεση οι αθλητές να είναι μέλη σε αθλητικούς...

ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ

12 Οκτωβρίου 2021

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦΕΠΑΕ με χωρική και επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει...

LED

23 Σεπτεμβρίου 2021

Δείτε τα βίντεο με την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος Intereg - LED

Χρηματοδοτήσεις ANKO

14 Σεπτεμβρίου 2021

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την...

Διαγωνισμοί

14 Σεπτεμβρίου 2021

Η ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων), μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Προμήθεια και...

Enjoy logo

«Enjoy it’s from Europe» Εγκρίθηκαν 52 προγράμματα (απλά) που αποσκοπούν στην προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ σε όλον τον κόσμος ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα προγράμματα θα αντλήσουν χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ.
Η Ελλάδα υπέβαλε τον 2ο μεγαλύτερο αριθμό προτάσεων (30) μετά την Ιταλία (36). Εγκρίθηκαν συνολικά τέσσερις (4) ανάμεσα στις οποίες  ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, ενώ στις επιλαχούσες προτάσεις είναι ο Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης (4η επιλαχούσα).

Τα προγράμματα αυτά θα βοηθήσουν τους παραγωγούς να επικοινωνήσουν την ποιότητα των προϊόντων τους, με σκοπό το άνοιγμα νέων αγορών και την αξιοποίηση του υφιστάμενου μεριδίου αγοράς τους.
Από τα εγκεκριμένα προγράμματα, τα 32 θα στοχεύσουν σε χώρες εκτός ΕΕ, ενώ τα 10 αφορούν τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ, τα οποία περιλαμβάνουν γεωγραφικές ενδείξεις όπως προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ), καθώς και τη βιολογική πιστοποίηση.

Τα  «απλά» προγράμματα αρχικά υποβλήθηκαν από οργανώσεις  των κρατών μελών, ανταποκρινόμενες σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια αξιολογήθηκαν και ταξινομήθηκαν από την CHAFEA (Consumers, health, agriculture and food executive agency), με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Συνολικά, 88 εκατομμύρια ευρώ χορηγήθηκαν από την ΕΕ σε αυτά τα προγράμματα.
Τα δέκα «πολλαπλά» προγράμματα  προτείνονται από οργανώσεις που εργάζονται στην ΕΕ ή σε πολυεθνικό επίπεδο, με τον ίδιο στόχο της  προώθησης των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ σε διάφορες χώρες και περιοχές. Η έγκριση αυτών των προγραμμάτων, για τα οποία είναι διαθέσιμα άλλα 45 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται αργότερα εντός του έτους.

Αναλυτικότερα εδώ:


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.