- Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου (DOC)

- ΕΑΠ 2012-2016 (PDF)

- Παράρτημα (PDF)

- Εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας (PDF)

- Εξώφυλλο προγράμματος (PDF)