Σήμερα στης 12:00 πραγματοποιήθηκε από το τμήμα leader της ΑΝΚΟ Α.Ε. ενημέρωση των επενδυτών για τις συνεχιζόμενες πράξεις στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020.