Ανοικτές Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

    

ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ

12 Οκτωβρίου 2021

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦΕΠΑΕ με χωρική και επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει...

LED

23 Σεπτεμβρίου 2021

Δείτε τα βίντεο με την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος Intereg - LED

Χρηματοδοτήσεις ANKO

14 Σεπτεμβρίου 2021

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την...

Διαγωνισμοί

14 Σεπτεμβρίου 2021

Η ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων), μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Προμήθεια και...

Διαγωνισμοί

09 Σεπτεμβρίου 2021

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΑνακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της...

Εκδηλώσεις ANKO

07 Σεπτεμβρίου 2021

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην εκδήλωση παρουσίασης καλών πρακτικών και...

Σε δημόσια διαβούλευση η πρoκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του αναπτυξιακού νόμου

Τίθεται από σήμερα 13 Μαρτίου 2018, σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η πρoκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Δεδομένης της σπουδαιότητας του συγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύσεων για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καλείστε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 26 Μαρτίου και ώρα 14.00.

Σχετικό λίνκ εδώ


Άρθρο 01 - Σκοπός-Διάρκεια Καθεστώτος
Άρθρο 02 - Ορισμοί
Άρθρο 03 - Εφαρμοστέο Δίκαιο
Άρθρο 04 - Γενικοί κανόνες χορήγησης των ενισχύσεων
Άρθρο 05 - Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής
Άρθρο 06 - Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων
Άρθρο 07 - Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια
Άρθρο 08 - Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
Άρθρο 09 - Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
Άρθρο 10 - Είδη Ενισχύσεων
Άρθρο 11 - Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων
Άρθρο 12 - Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων
Άρθρο 13 - Υποβολή αίτησης υπαγωγής
Άρθρο 14 - Περιεχόμενο και διαδικασία αξιολόγησης
Άρθρο 15 - Ενστάσεις
Άρθρο 16 - Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων
Άρθρο 17 - Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής. Έγκριση μεταβολών μετά την ολοκλήρωση
Άρθρο 18 - Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
Άρθρο 19 - Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
Άρθρο 20 - Καταβολή ενισχύσεων
Άρθρο 21 - Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων
Άρθρο 22 - Παρακολούθηση τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων
Άρθρο 23 - Κυρώσεις
Άρθρο 24 - Μητρώο Αξιολογητών
Άρθρο 25 - Μητρώο Ελεγκτών
Άρθρο 26 - Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών
Άρθρο 27 - Γνωμοδοτική Επιτροπή
Άρθρο 28 - Έναρξη ισχύος

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

 


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.