Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών από Τραπεζικά Ιδρύματα εως 27/10/2017. Διαβάστε το σχετικό έγγραφο εδώ.