Ανοικτές Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

    

ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ

12 Οκτωβρίου 2021

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦΕΠΑΕ με χωρική και επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει...

LED

23 Σεπτεμβρίου 2021

Δείτε τα βίντεο με την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος Intereg - LED

Χρηματοδοτήσεις ANKO

14 Σεπτεμβρίου 2021

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την...

Διαγωνισμοί

14 Σεπτεμβρίου 2021

Η ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων), μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Προμήθεια και...

Διαγωνισμοί

09 Σεπτεμβρίου 2021

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΑνακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της...

Εκδηλώσεις ANKO

07 Σεπτεμβρίου 2021

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην εκδήλωση παρουσίασης καλών πρακτικών και...

H Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε – ΑΝΚΟ και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) συμμετέχουν ως εταίροι στην υλοποίηση του διακρατικού έργου «Prioritise energy efficiency (EE) measures in public buildings: a decision support tool for regional and local public authorities - PrioritEE».

Στόχος του έργου είναι να ενισχυθούν οι ικανότητες χάραξης πολιτικής και στρατηγικών σχεδιασμού των τοπικών και περιφερειακών δημοσίων αρχών στην ενεργειακή διαχείριση των δημόσιων κτιρίων σε πέντε μεσογειακές χώρες: Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα και Κροατία. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί μια εργαλειοθήκη για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημοτικά - δημόσια κτίρια και θα προωθηθούν επενδύσεις, με τον καθορισμό και την προετοιμασία πέντε πιλοτικών δράσεων σε κάθε μια από τις περιοχές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο.

Το έργο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2017 και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο του 2019.
Απευθύνεται σε αρχές που είναι αρμόδιες για τον Καθορισμό, την Ανάπτυξη, την Εφαρμογή και την Παρακολούθηση των Βιώσιμων Ενεργειακών Πολιτικών και Σχεδίων, σε δημοτικό επίπεδο, καθώς και σε Οργανισμούς Ενέργειας, Περιβαλλοντικούς Οργανισμούς, Αναπτυξιακές εταιρείεςκ.λπ.

Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για Modular Έργα, του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Περιοχή της Μεσογείου (INTERREG MED 2014-2020).

Το “PrioritEE”, όπως αναφέρθηκε, συντονίζεται από το Ιταλικό Εθνικό Συμβουλίου Έρευνας – Ινστιτούτο Μεθοδολογίας και Περιβαλλοντικής Ανάλυσης (CNR – IMAA) και σ’ αυτό συμμετέχουν ακόμη οι ακόλουθοι εννέα ευρωπαϊκοί εταίροι:

 • Faculty of Science and Technology FCT-UNL (Πορτογαλία)
 • Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (KAΠE)– CRES (Ελλάδα)
 • Lucanian Energy Society - SEL (Ιταλία)
 • North West Croatia Regional Energy Agency – REGEA (Κροατία)
 • University of Zaragoza – UNIZAR (Ισπανία)
 • Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε (ΑΝΚΟ) (Ελλάδα)
 • Leziria do Tejo Intermunicipal Community (Πορτογαλία)
 • City of Karlovac (Κροατία)
 • Provincial Council of Teruel – DPT (Ισπανία)

Επιπλέον στο έργο συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς οι:

 • Regional Energy and Environment Agency from North Alentejo (Πορτογαλία)
 • Energy Efficiency Cluster of Aragon (Ισπανία)
  Municipality of Potenza (Ιταλία)

Τα κύρια οφέλη που θα προκύψουν από το «PrioritEE» για τους τοπικούς / περιφερειακούς εταίρους που συμμετέχουν, είναι η ενίσχυση της ικανότητας τους να εφαρμόζουν μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια, να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν την ενεργειακή τους κατανάλωση, καθώς και να υποστηρίξουν την υλοποίηση των τοπικών σχεδίων δράσης για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης Δημοτικών Δημοσίων Κτιρίων.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, σας προσκαλούμε στο 1ο Εργαστήριο (Workshop) που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:30-13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΑΝΚΟ με αντικείμενο την «Καταγραφή των απαιτήσεων για ενεργειακή απόδοση σε κτίρια Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το σχεδιασμό της εργαλειοθήκης του έργου PrioritEE».

Ακολουθεί η ατζέντα. 

10:30-11:00 Εγγραφές
11:00-11:10 Χαιρετισμοί (ΑΝΚΟ, ΚΑΠΕ)
11:10-11:20 Παρουσίαση του έργου PrioritEE, Κική Παπαδοπούλου - ΚΑΠΕ
11:20-11:40 Παρούσα κατάσταση στην Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια, Αντώνης Δημητρίου - ΑΝΚΟ
11:40-12:00 Η εμπειρία της ΑΝΚΟ: Τα έργα MARIE και RES
12:00-13:00

Θέματα προς συζήτηση

 1. Τυπολογία και αριθμός κτιρίων υπό εξέταση
 2. Κριτήρια για θέσπιση προτεραιοτήτων στις επεμβάσεις εξοικονόμησηςενέργειας. 
 • Τι θα θεωρούσατε θετικό, πραγματικό, μετρήσιμο αποτέλεσμα από το έργο PrioritEE στην περίπτωση της πιλοτικής εφαρμογής σας;
 • Βάση δεδομένων για ενεργειακές τεχνολογίες: Τι θα ήταν χρήσιμο για εσάς να περιλαμβάνει μια τέτοια βάση;
 • Ποια παραδείγματα εφαρμογής θα θεωρούσε ενδιαφέροντα ο υπεύθυνος για λήψη αποφάσεων;
 • Ποιος θα είναι ο τυπικός χρήστης της εργαλειοθήκης; Ποιες οι πιθανές τεχνικές του γνώσεις;
 • Ποιο είναι το οργανωτικό περιβάλλον των διαχειριστών των κτιρίων; Για παράδειγμα, υπάρχει τεχνική υποστήριξη;
 • Ποια η διαδικασία λήψης αποφάσεων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια;

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.