Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες
Logo image

Η πολιτική για την Περιφερειακή και Τοπική ανάπτυξη στοχεύει:

 • στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, με την ενσωμάτωση
 • της στρατηγικής της Λισσαβόνας
 • της στρατηγικής της Γκέτενμποργκ
 • για την ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη

Η ανάπτυξη της υπαίθρου – αγροτική ανάπτυξη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και αναπόσπαστο τμήμα της αναπτυξιακής διαδικασίας στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και στην περιοχή μας, καθόσον πρόκειται για διαδικασία Περιφερειακής ανάπτυξης.

Περισσότερα...

Αιολικά πάρκα εικόνα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ

(Παρουσίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 09-02-2012.)

Η παράθεση του ισχύοντος Εθνικού και Ευρωπαϊκού Θεσμικού Πλαισίου σχετικά με τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων για την εφαρμογή του στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η αποτύπωση τυχόν περιορισμών και προϋποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Περισσότερα...

Καστοριά logo

Αντικείμενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Ε.Σ) Εξυγίανσης, Προστασίας & Ανάδειξης Λίμνης Καστοριάς, είναι η εξέταση συγκεκριμένων Τεχνικών έργων, δράσεων και παρεμβάσεων, με καθορισμένο χρονικό προγραμματισμό, ώστε να διαμορφωθεί ένα σαφές και ολοκληρωμένο πλαίσιο ενεργειών, για την άμβλυνση ή/και εξάλειψη υφιστάμενων και μελλοντικών προβλημάτων της λίμνης:

Περισσότερα...


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.