Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες

Smart Rural Entrepreneurship


Στις 31 Ιανουαρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη η εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «Smart Rural Entrepreneurship – SmartRural», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας από το Πρόγραμμα Balkan Mediterranean 2014 - 2020.

Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία διακρατικής συνεργασίας για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο των πέντε (5) βαλκανικών χωρών που συμμετέχουν, μέσω της ανάπτυξης και αξιοποίησης του μοντέλου εξειδίκευσης SmartRural, το οποίο βασίζεται στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.


Πεδίο υλοποίησης του έργου αποτελούν αγροτικές περιοχές των βαλκανικών χωρών όπου δραστηριοποιούνται οι εταίροι του έργου και οι οποίοι είναι:

 • Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε – ΑΝΚΟ (Ελλάδα) – Συντονιστής Φορέας
 • Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα)
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Ελλάδα)
 • Bulgaria Economic Forum (Βουλγαρία)
 • Local Economic Development Agency – Razlog (Βουλγαρία)
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας (Κύπρος)
 • Municipality of Dropull (Αλβανία)
 • Center for Development of Pelagonija Region (π.ΓΔΜ) 

Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται:

 • Η ανάπτυξη ελεύθερα προσβάσιμης ηλεκτρονικής τράπεζας εργαλείων γνώσης για στήριξη της επιχειρηματικότητας.
 • Η ανάπτυξη πλατφόρμας για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 • Η δημιουργία δομών συμβουλευτικής και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (start ups και υφισταμένων).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017 και θα διαρκέσει έως το Νοέμβριο του 2019.
Το κύριο όφελος από την υλοποίηση του έργου είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης σε περιοχές της υπαίθρου μέσω της δικτύωσης και της διακρατικής συνεργασίας επιχειρήσεων, τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών εταίρων .
Στη συνέχεια παρατίθεται Αναλυτικό Πρόγραμμα με πληροφορίες για το χώρο και τη θεματολογία της συνάντησης.

Πρόγραμμα Συνάντησης

Τοποθεσία: «Ξενοδοχείο Αλιάκμων», Ελ. Βενιζέλου 38, Κοζάνη
Ημερομηνία: Τετάρτη , 31 Ιανουαρίου 2018
Ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.

10:30 – 10:45 Άφιξη - εγγραφές
10:45 – 11:00 Χαιρετισμός Επικεφαλής Εταίρου - ΑΝΚΟ
11:00 – 11:30 Παρουσίαση του έργου SmartRural (Στόχοι, εταιρικό σχήμα, πακέτα εργασίας, παραδοτέα και αναμενόμενα αποτελέσματα)
11:30 – 11:45 Παρουσίαση των εταίρων του έργου
11:45 – 12:00 Διάλειμμα
12:00 – 13:00 Ρόλος των εταίρων, Ομάδες στόχου και Σχέδιο δράσης
13:00 – 13:30 Διαχείριση και Χρηματοδότηση του έργου (Νομική βάση και έγγραφα, σύσταση του Steering Committee)
13:30 – 14:30 Γεύμα
14:30 – 15:00 Ζητήματα επικοινωνίας του έργου
15:00 – 15:30 Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ορόσημα του έργου
15:30 – 15:45 Άμεσες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν
15:45 – 16:30 Ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των εταίρων του έργου
16:30 Συμπεράσματα


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων anko.gr Αποδοχή