Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

  • ANKO
    Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
    Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
    Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
  • Portfolio
    Εκπόνηση μελετών
    Τηλεθέρμανσης
    Κτιριακών
    Οδοποιίας
    Μετεγκατάστασης οικισμών
    Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
    Αρδευτικών έργων
  • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
    Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
    Ανάπτυξη της Υπαίθρου
    Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
    Ενίσχυση της Ανάπτυξης
    Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
    Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
    Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
    Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
    Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
    Καινοτομία
  • EEN
    To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
    συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
    Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
    επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
  • GEODM
    Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
    Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
    Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
    και Θεματικούς Χάρτες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε, στις 18 Ιανουαρίου, νέους κανόνες για να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και να δημιουργηθεί ευνοϊκότερο φορολογικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των ΜΜΕ.

Οι προτάσεις της Ευρωπαικής Επιτροπής αποτελούν τα τελικά στάδια της αναμόρφωσης των κανόνων ΦΠΑ από την Επιτροπή, με τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ για τη δραστική μείωση της απάτης ύψους 50 δισ. EUR στον τομέα του ΦΠΑ στην ΕΕ, με παράλληλη στήριξη των επιχειρήσεων και διασφάλιση των δημόσιων εσόδων.

Περισσότερα...


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων anko.gr Αποδοχή