Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

- Έχουν υποβληθεί 821 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 2,2 δις ευρώ. - Το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών σχεδίων (41,3%) αιτούνται φορολογικής απαλλαγής, ενώ τα υπόλοιπα αιτούνται επιχορήγησης, leasing ή ενίσχυσης μισθολογικού κόστους. - Το 65% των επενδυτικών σχεδίων και το 51,3% του συνολικού ύψους των επενδύσεων αφορούν τη βιομηχανία (κυρίως τον κλάδο της αγροτοδιατροφής) και μικρός αριθμός επενδύσεων τα logistics. -Τα επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό αποτελούν το 35% των επενδυτικών σχεδίων και το 48,7% του συνολικού ύψους επενδύσεων (επισυνάπτεται σχετικό αρχείο Εxcel). Μέχρι τα μέσα Μαρτίου θα ανοίξουν άλλα δύο καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου (καινοτομίες και cluster) και άλλα δύο ακόμη μέχρι το τέλος Απριλίου (ολοκληρωμένα χωρικά κλαδικά και funds). Αξίζει να τονιστεί ότι στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο 3908/2011, στα τέσσερα χρόνια ισχύος του, είχαν υπαχθεί μόλις 1.270 σχέδια.  

  επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού
Γενική Επιχειρηματικότητα  496 1,554,562,908
Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ   271 484,876,980
Μηχ/κός Εξοπλισμός   54 170,187,556
ΣΥΝΟΛΟ 821 2,209,627,444

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.