Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες

image Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Εθνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΙCC Ελλάς) απευθύνεται στα μέλη της για να της προτείνουν επενδυτικές ιδέες ή ενέργειες που μπορούν να γίνουν στην περιοχή τους για θέματα συναφή με τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν από τη δημιουργία της Πλατφόρμας «One Belt One Road», ένα διεθνούς εμβέλειας όραμα της Κινεζικής Κυβέρνησης.

"Σας γνωρίζουμε ότι η Ελληνική Εθνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΙCC Ελλάς) παρακολουθεί από την αρχή τις εξελίξεις για τη δημιουργία μίας διεθνούς πλατφόρμας  οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού χωρών* με συνολικό πληθυσμό που αγγίζει τα 3 δισ. δολ., που ενώνουν την γύρω από την Κίνα γεωγραφική περιοχή με την Ευρώπη, την γνωστή Οδό του Μεταξιού και όχι μόνον. Επενδύσεις 1,5 τρι. δολ. προβλέπονται για την επόμενη 10ετία.

Στις 28/9/15 υπογράφηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της National Development and Reform Commission της Κίνας,  εμπορική συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη του Δικτύου αυτού.  Θα συνδέσει από Ευρωπαϊκής πλευράς το  Trans-European Transport Network Policy με το Κινεζικό  πρόγραμμα «One Belt One Road».

Για την προώθηση του προγράμματος αυτού η Κίνα αποφάσισε να ιδρύσει το SILK ROAD INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE με έδρα το Hong Kong. Μεταξύ των ιδρυτικών μελών περιλαμβάνονται Εθνικές Επιτροπές του ΙCC των χωρών που διαπερνά η Οδός του Μεταξιού, όπως είναι και το ICC Ελλάς. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρός του,  κ. Νικόλαος  Α. Βερνίκος προσεκλήθη να ομιλήσει στο First Silk Road International Investment Forum  που θα γίνει στο Hong Kong στις  9-11/12/2015 για να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το ρόλο της Ελλάδας και τις επενδυτικές ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν στην χώρα μας από την ανάπτυξη του δρόμου αυτού, με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα: How online platforms can ensure business within and beyond the Silk Road regions are part of the «Belt and Road».

Η Κινεζική αυτή προσπάθεια θα δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες εμπορικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης σε όλες τις χώρες οι οποίες θα ενεργοποιήσουν την συμμετοχή τους στην πλατφόρμα με σκοπό να ωφεληθούν από τις ροές εμπορευμάτων. Είναι βέβαιο ότι η αναπτυξιακή αυτή πλατφόρμα εκτός από την εξυπηρέτηση του εμπορίου ετοίμων προϊόντων θα αποτελέσει μοχλό και για την ανάπτυξη των επενδύσεων σε έργα υποδομής,  βιομηχανίας και πολιτισμού, τομέα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Κίνα.

Η Ελλάδα λόγω της σημαντικής γεωγραφικής της θέσης μπορεί να αποτελέσει κόμβο μεγάλης σπουδαιότητας για την ανάπτυξη του δικτύου, το οποίο προωθεί η Κυβέρνηση της Κίνας.

Μεταξύ των υποδομών που είναι απαραίτητες για την προσέλκυση επενδύσεων που θα αφορούν την επιτυχία του εγχειρήματος αυτού είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου λειτουργίας των συστημάτων LOGISTICS. Παράλληλα μπορούν ν΄ αναπτυχθούν και επενδύσεις που θα έχουν σχέση με την πολιτιστική μας κληρονομιά με τη δημιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα απευθύνονται κυρίως σε ξένους, με πρώτα απ΄ όλους του Κινέζους.

Οι τομείς που πιστεύουμε ότι πρέπει να αναπτυχθούν για την υποδοχή και εκμετάλλευση των πρώτων υλών και των εμπορευματικών ροών είναι:

1. Λιμάνια

2. Αεροδρόμια

3. Εμπορευματικοί Σταθμοί σε Εθνικές Οδούς.

4. Ελεύθερες Ζώνες.

5. Κίνητρα για την λειτουργία αλυσίδας υπηρεσιών LOGISTICS.

 

* Georgia, Greece, Hungary, India, Iran, Italy, Kazakhstan, Kirgizstan, Korea, Malaysia, Nepal, Oman, Pakistan, Russia, Sri Lanka, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan.


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων anko.gr Αποδοχή