Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες


Η δημιουργία μιας σύγχρονης, ισχυρής, εξειδικευμένης και οικονομικά αυτοδύναμης εταιρείας, μέσω :

 

 • της συμμετοχής της στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου
 • της καινοτόμου και πρωτοποριακής δράσης
 • της εξειδίκευσης των στελεχών της
 • του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και των παραγωγικών μέσων
 • της σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης τόσο στο εσωτερικό (προσωπικό) όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας (μέτοχοι, πελάτες)
 • της ποιοτικής της δράσης

Η προοπτική της Εταιρείας θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με την προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας, ως χώρου που συνεχώς θα αναβαθμίζεται και θα αναπτύσσεται κοινωνικά και οικονομικά, με τη θετική ενεργοποίηση και συμβολή της ΑΝΚΟ.


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.