Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδης τόνισε ότι το Ταμείο αποτυπώνει τη στρατηγική της περιφέρειας στα θέματα στήριξης του ιδιωτικού τομέα, απαντώντας στα προβλήματα ρευστότητας, ενώ θα συμβάλει καθοριστικά στην τόνωση της οικονομίας και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, συνδυάζοντας όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν. Το Ταμείο θα εστιάζει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αύξηση των πόρων.

Ο κ. Τσίπρας επεσήμανε ότι στόχος είναι να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, κυρίως η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και να δημιουργηθούν εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης μέσα από νέα εργαλεία.

Όπως είπε, «το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας επιχειρούμε να είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεργασίας της κεντρικής κυβέρνησης με την τοπική κοινωνία (παραγωγικούς φορείς, Επιμελητήρια) και την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια και δήμους)».

Ο Πρωθυπουργός, παράλληλα, πρόσθεσε ότι το Ταμείο συστήνεται από πόρους που θα καταβληθούν ισομερώς από την κεντρική κυβέρνηση, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τα Επιμελητήρια Κοζάνης και Φλώρινας. Διαχειριστής του Ταμείου θα είναι το ΕΤΕΑΝ και στόχος είναι η ευκολότερη πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Με το Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας δημιουργούνται χρηματοδοτικά εργαλεία, ως εξής:

 • Ταμείο Εγγυήσεων
 • Ταμείο Δανειοδοτήσεων,
 • Ταμεί0 Μικροπιστώσεων & Εγγυητικών Επιστολών.

«Με τον τρόπο αυτό, το Ταμείο θα μπορεί να χρηματοδοτεί δραστηριότητες που δεν είναι συμβατές για χρηματοδότηση από άλλες δομές λόγω του κανονιστικού περιορισμού των διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. Θα μπορεί να διαθέτει προϊόντα διεισδύοντας σε τομείς της τοπικής οικονομίας και να εξασφαλίζει πρόσβαση στην χρηματοδότηση σε διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι σήμερα δεν είχαν αυτή την δυνατότητα. Τομείς που προκύπτουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες μεταξύ του υφιστάμενου Ταμείου επιχειρηματικότητας, το οποίο έχουμε συστήσει με χρήματα του ΕΣΠΑ και έχει πανελλαδική κλίμακα και του Τοπικού Ταμείου, του Ταμείου Δυτικής Μακεδονίας», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Επεσήμανε, επίσης, ότι το συγκεκριμένο Ταμείο αποτελεί ένα «πείραμα», το οποίο, εάν επιτύχει, θα υιοθετηθεί και από άλλες Περιφέρειες.

Στη σύσκεψη, υπό τον Πρωθυπουργό για το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, συμμετείχαν:

 • Αλέξης Χαρίτσης, αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 • Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης,
 • Θεόδωρος Καρυπίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,
 • Πλακεντάς Παναγιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης,
 • Στέφανος Μπίρος, Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας,
 • Ματθαίος Καλαϊτζόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας & Εμπορίου, Δυτικής Μακεδονίας,
 • Αμανατίδης Γιώργος, Γενικός Διευθυντής ΑΝΚΟ-Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας
 • Καραταγλίδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καστοριάς,
 • Κωνσταντίνος Κυριακίδης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κοζάνης,
 • Νικόλαος Ράμμος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Γρεβενών,
 • Σάββας Σαπαλίδης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φλώρινας.

Κατά τη συζήτηση τέθηκαν στον Πρωθυπουργό και άλλα αναπτυξιακά θέματα της Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση στην ενέργεια, την επιχειρηματικότητα, το περιβάλλον και τις υποδομές, τα οποία θα αποτελέσουν και ατζέντα της επικείμενης επίσκεψης του κ. Τσίπρα στη Δυτική Μακεδονία.


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων anko.gr Αποδοχή