Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες

image Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και ο όμιλος ProCredit υπέγραψαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη συμφωνία εγγυήσεων για την αύξηση του δανεισμού προς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και προς μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ελλάδα.

Η συμφωνία αυτή έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), πυρήνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

Βάσει της νέας συμφωνίας, ο όμιλος ProCredit θα χορηγήσει 20 εκατ. ευρώ ως δάνεια σε καινοτόμες εταιρείες στην Ελλάδα κατά τα επόμενα δύο έτη. Τα δάνεια θα συνοδεύονται από εγγύηση του ΕΤΕ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Χρηματοδότηση ΕΕ InnovFin για την καινοτομία», με χρηματοδοτική στήριξη από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμφωνία που υπεγράφη σήμερα θα επιτρέψει στον όμιλο ProCredit να προσφέρει πρόσθετη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους στις καινοτόμες εταιρείες.

 Κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την υπογραφή της συμφωνίας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, υπεύθυνος για θέματα μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και  ιθαγένειας, δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για εμένα να βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και να παρίσταμαι στην υπογραφή της πρώτης συμφωνίας ΕΤΣΕ στην Ελλάδα. Οι ελληνικές μικρές επιχειρήσεις έχουν μεγάλη ανάγκη χρηματοδότησης για να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Η συμφωνία που υπεγράφη σήμερα από το ΕΤΕ και την ProCredit, με την υποστήριξη του Επενδυτικού Σχεδίου, θα προσφέρει στις ελληνικές ΜΜΕ πρόσβαση σε νέες πηγές χρηματοδότησης. Προτρέπω και άλλες τράπεζες να συνεργαστούν με το ΕΤΕ και να συνάψουν παρόμοιες συμφωνίες, στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου, ώστε να βοηθήσουμε και άλλες ελληνικές εταιρείες να αναπτυχθούν».

 Ο Pier Luigi Gilibert, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΤΕ, ανέφερε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα για την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας ΕΤΣΕ για καινοτόμες ΜΜΕ στην Ελλάδα. Η παροχή στήριξης στις καινοτόμες ΜΜΕ θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Ο όμιλος ProCredit συνεργάζεται μαζί μας στη σταδιακή υλοποίηση του προγράμματος InnovFin σε άλλες χώρες, και είμαι βέβαιος ότι μαζί μπορούμε να συνεισφέρουμε στην παροχή χρηματοδότησης σε ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ελλάδα». 

Ο Borislav Kostadinov, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ProCredit Holding, πρόσθεσε: «Χαιρόμαστε πολύ για το γεγονός ότι αυτή η συμφωνία θα μας στηρίξει στις προσπάθειές μας να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΜΜΕ. Για να συμπληρώσει την παρουσία του στη βασική περιοχή δραστηριοποίησής του, ο όμιλος ProCredit επέκτεινε πρόσφατα την εμβέλειά του αποκτώντας έρεισμα στη Θεσσαλονίκη, υπό τη διαχείριση της βουλγαρικής θυγατρικής μας. Με την ιδιότητα της κορυφαίας εταιρικής τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτή την περιοχή, συμπράττουμε με το πρόγραμμα InnovFin σε επτά χώρες και είμαι βέβαιος ότι η σύμπραξη αυτή θα ωφελήσει σημαντικά τις ΜΜΕ της Βόρειας Ελλάδας. Οι επενδύσεις σε σύγχρονη τεχνολογία, η καινοτομία στον τρόπο σκέψης και ο οικολογικός προσανατολισμός αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη μελλοντική ανάπτυξη ΜΜΕ ισχυρών και ανταγωνιστικών σε διεθνές επίπεδο

Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή InnovFin στην Ελλάδα, που υπογράφεται με τη στήριξη του ΕΤΣΕ. Η συμφωνία εκφράζει τη δέσμευση της ΕΕ για ταχεία δρομολόγηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ με σκοπό την επίσπευση του δανεισμού και την εξασφάλιση εγγυήσεων για συναλλαγές που μπορούν να τονώσουν την απασχόληση και την ανάπτυξη στην ΕΕ.

 •  Γενικές πληροφορίες

 Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) είναι μέλος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κεντρική αποστολή του είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης μέσω διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση. Το ΕΤΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης που προορίζονται ειδικά για το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, το ΕΤΕ στηρίζει τους στόχους της ΕΕ για την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Πληροφορίες για το έργο του ΕΤΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ μπορείτε να βρείτε εδώ.

 •  Σχετικά με τον όμιλο ProCredit

Η ProCredit Holding AG & Co. KGaA έχει την έδρα της στη Φρανκφούρτη και είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου ProCredit, ο οποίος περιλαμβάνει τράπεζες εξειδικευμένες στην εξυπηρέτηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι περισσότερες από τις τράπεζες της ProCredit δραστηριοποιούνται στην Ανατολική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αν και ο όμιλος έχει παρουσία και στη Νότια Αμερική και τη Γερμανία. Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του ομίλου έφθαναν σε ύψος 6 δισ. ευρώ. Ο συνολικός όγκος των ανεξόφλητων δανείων ήταν 4,1 δισ. ευρώ έναντι 3,9 δισ. ευρώ σε καταθέσεις πελατών και 604 εκατ. ευρώ σε ίδια κεφάλαια. Η ProCredit Holding AG & Co. KGaA είναι «σύμπραξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων», με βασικούς μετόχους τους στρατηγικούς επενδυτές IPC και ProCredit Staff Invest (επενδυτικό όχημα των μελών του προσωπικού της ProCredit), το ολλανδικό ίδρυμα DOEN, τη γερμανική KfW και την IFC (του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.procredit-holding.com.

 •  Σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Το Επενδυτικό Σχέδιο επικεντρώνεται στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, στην προβολή και την τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων και στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοοικονομικών πόρων. Το Επενδυτικό Σχέδιο έχει ήδη θετικά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εκτιμά ότι έως τον Απρίλιο του 2016, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) ενεργοποίησε επενδύσεις ύψους άνω των 80 δισ. ευρώ στην Ευρώπη.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το ΕΤΣΕ, καθώς και μια ανάλυση κατά τομέα και κατά χώρα, βρίσκονται εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις.

 Πληροφορίες για τον μηχανισμό InnovFin

image Ο μηχανισμός εγγυήσεων InnovFin για ΜΜΕπαρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις για χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια ύψους από 25.000 έως 7,5 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω δανείων για καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (που απασχολούν μέχρι 499 υπαλλήλους). Ο μηχανισμός ελέγχεται από το ΕΤΕ και υλοποιείται μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών -τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα- στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες. Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λαμβάνουν εγγυήσεις από το ΕΤΕ για ένα ποσοστό των ζημιών από τη χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια που καλύπτεται με τον μηχανισμό.

image

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟΜέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-350100 ΚοζάνηΤηλ.: +30 24610 24022Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas      είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas     , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.