Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες

image Δόθηκε στη δημοσιότητα η 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-B "Balkan-Mediterranean 2014-2020" (BalkanMed).

 O συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 20.132.788 €, εκ των οποίων τα 17.112.870 € αποτελούν κοινοτική συνδρομή και τα 3.019.918 € εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει την 15η Απριλίου 2016.

 Η 1η Πρόσκληση αφορά και στους δύο Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος.

 • Άξονας Προτεραιότητας 1: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

(διαθέσιμος προϋπολογισμός: 7.793.338 €)

 • Άξονας Προτεραιότητας 2: Περιβάλλον

(διαθέσιμος προϋπολογισμός:12.33.450 €)

Στα υποψήφια προς ένταξη έργα καλούνται να συμμετάσχουν εταίροι προερχόμενοι τουλάχιστον από τις τρεις (3) εκ των πέντε (5) χωρών, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος, Αλβανία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας). Ο προϋπολογισμός κάθε έργου δύναται να κυμαίνεται από 500.000 € έως 1.000.000 €για τον Άξονα 1 και από 500.000 € έως 1.500.000 € για τον Άξονα 2.

 • Δικαιούχοι ενίσχυσης

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: 

(α) δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές), 

(β) οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ),  (γ) μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο και 

(δ) διεθνείς οργανισμοί που ενεργούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται για τους μη κερδοσκοπικούς φορείς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο.

Επισημαίνεται ότι οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου -κατηγορία (β)- και οι ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί -κατηγορία (γ)- πρέπει να λειτουργούν για 24 μήνες ώστε να μπορούν να υποβάλουν προτάσεις ως «επικεφαλής εταίροι» ή 12 μήνες για να μπορούν να συμμετέχουν σε έργα ως «εταίροι», πριν από την επίσημη έναρξη της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

 Αναλυτικές πληροφορίες για την Πρόσκληση, τον τρόπο υποβολής των προτάσεων έργων καθώς επίσης και γενικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες του Προγράμματος https://sites.google.com/site/interregbalkanmed

 και

http://www.interreg.gr/en/programmes/2012-05-11-09-00-08/balkan-mediterranean.html

 

Σχετικά με το Πρόγραμμα BalkanMed

 image Το Πρόγραμμα BalkanMed, στο οποίο συμμετέχουν τρεις χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρος) και δύο υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Αλβανία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), θα αντιμετωπίσει δύο βασικές για την περιοχή προκλήσεις: την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

 Εστιάζοντας στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας των ΜΜΕ, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος θα προωθήσουν την επιχειρηματική, την κοινωνική και την ψηφιακή καινοτομία, θα συμβάλουν στη διασύνδεση των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης και θα καταστήσουν δυνατή την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ όλων των περιφερειών που συμμετέχουν σε αυτά.

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δεύτερης προτεραιότητας θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη χρήση των πόρων και τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την περιοχή Βαλκανικής-Μεσογείου.

 Το Πρόγραμμα θα λάβει περισσότερα από 28 εκατομμύρια € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και περισσότερα από 5 εκατομμύρια € από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) της ΕΕ. Συνολικά -συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συγχρηματοδότησης- το Πρόγραμμα διαθέτει σχεδόν 40 εκατ. ευρώ για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών στην περιοχή Βαλκανικής-Μεσογείου.

 

image

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟΜέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3 50100 Κοζάνη Τηλ.: +30 24610 24022 Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas     είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas    , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

 


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων anko.gr Αποδοχή