Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες

Σε δημόσια διαβούλευση η πρoκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του αναπτυξιακού νόμου

Τίθεται από σήμερα 13 Μαρτίου 2018, σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η πρoκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Δεδομένης της σπουδαιότητας του συγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύσεων για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καλείστε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 26 Μαρτίου και ώρα 14.00.

Σχετικό λίνκ εδώ


Άρθρο 01 - Σκοπός-Διάρκεια Καθεστώτος
Άρθρο 02 - Ορισμοί
Άρθρο 03 - Εφαρμοστέο Δίκαιο
Άρθρο 04 - Γενικοί κανόνες χορήγησης των ενισχύσεων
Άρθρο 05 - Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής
Άρθρο 06 - Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων
Άρθρο 07 - Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια
Άρθρο 08 - Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
Άρθρο 09 - Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
Άρθρο 10 - Είδη Ενισχύσεων
Άρθρο 11 - Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων
Άρθρο 12 - Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων
Άρθρο 13 - Υποβολή αίτησης υπαγωγής
Άρθρο 14 - Περιεχόμενο και διαδικασία αξιολόγησης
Άρθρο 15 - Ενστάσεις
Άρθρο 16 - Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων
Άρθρο 17 - Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής. Έγκριση μεταβολών μετά την ολοκλήρωση
Άρθρο 18 - Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
Άρθρο 19 - Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
Άρθρο 20 - Καταβολή ενισχύσεων
Άρθρο 21 - Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων
Άρθρο 22 - Παρακολούθηση τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων
Άρθρο 23 - Κυρώσεις
Άρθρο 24 - Μητρώο Αξιολογητών
Άρθρο 25 - Μητρώο Ελεγκτών
Άρθρο 26 - Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών
Άρθρο 27 - Γνωμοδοτική Επιτροπή
Άρθρο 28 - Έναρξη ισχύος

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

 


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων anko.gr Αποδοχή