Εγκρίθηκαν, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας, τα τεύχη των μελετών που συνέταξε η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε για το έργο “Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού Τομέα στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης”.
Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν, με απόφαση, στις 3/12/2020, του Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας, Γ. Κασαπίδη, τα τεύχη των μελετών που συνέταξε η “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.” για το έργο, προϋπολογισμού δαπάνης: 16.300.000 € με ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα παρακάτω τεύχη μελετών :

  1. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
  2. Τεχνική Περιγραφή
  3. Τεχνικές Προδιαγραφές
  4. Τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμός μελέτης
  5. Κανονισμός Μελετών Έργου
  6. Τοπογραφική αποτύπωση
  7. Τεχνικό γεωλογική μελέτη
  8. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης
  9. Προσχέδια χωροθέτησης κτιριακής προσθήκης

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.