Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

Τις αποφάσεις ένταξης επτά (7) έργων Δημόσιου χαρακτήρα υπέγραψε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΑΝΚΟ, κος Τσιούμαρης Γρηγόρης, Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο : «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» που διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ως Ενδιάμεσος Φορέας.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 632.978,00€ με 100% επιχορήγηση και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως 30-6-2023.


Τα έργα θα συμβάλουν στους στόχους του προγράμματος που είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής, η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και η διαφοροποίηση και η ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.

Στο επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η πρόσκληση για τα ιδιωτικού χαρακτήρα έργα.


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.