Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες

Με μια καινοτόμα πρόταση για την βιώσιμη κινητικότητα συμμετείχε και βραβεύτηκε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο φετινό διαγωνισμό BRAVO AWARDS.

Ο θεσμός Βραβείων Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας Bravo Sustainability Awards, εντάσσεται στη Πρωτοβουλία Βιώσιμη Ελλάδα 2020 και στοχεύει στην ανάδειξη και επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών που υλοποιούνται από Επιχειρήσεις, Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών. Πρόκειται για πρωτοβουλίες και προγράμματα που συμβάλλουν στην προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και στη δημιουργία προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο στη χώρα μας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αντιμετωπίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα τη Βιώσιμη Κινητικότητα ως ζήτημα υψηλής προτεραιότητας, καθώς αυτή σχετίζεται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής πολιτών και επισκεπτών της περιοχής, του φυσικού και αστικού Περιβάλλοντος και θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η προσπάθεια από κοινού της αυτοδιοίκησης, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να αναδεικνύονται θέματα που αφορούν στη βιώσιμη κινητικότητα και μπορούν να αλλάξουν τη ζωή όλων προς το καλύτερο.
Η επιμονή και η επιθυμία της Περιφέρειας να λειτουργήσει στο πλαίσιο αυτό εκφράστηκε και μέσα από τη συμμετοχή της, στο έργο REGIO-MOB του προγράμματος INTERREG EUROPE, στόχος του οποίου είναι η διασφάλιση της βιώσιμη ανάπτυξης της Ευρώπης με την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα και εργαλεία σε κάθε συμμετέχουσα στο έργο περιοχή, συμβάλλοντας στη βελτίωσή τους και την πιο αποτελεσματική απόδοσή τους ως αποτέλεσμα της αμοιβαίας διαπεριφερειακής μάθησης.

Ο προϋπολογισμός του έργου για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι: 97.519,00 ευρώ με χρηματοδότηση 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% από Εθνικούς Πόρους.

Κάθε εταίρος πραγματοποίησε μια περιφερειακή ανάλυση των αναγκών του και των καλών πρακτικών του, οι οποίες μεταφέρθηκαν περαιτέρω μέσω των Διαπεριφερειακών Σεμιναρίων Ανταλλαγής Εμπειριών.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνεργάστηκε με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και με εταίρους από την Ισπανία, την Σλοβενία, την Ιταλία, την Πολωνία τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπλέον, κάθε εταίρος δημιούργησε ένα Δίκτυο Εμπλεκομένων Μερών που διευκολύνει την όλη διαδικασία παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές και γνώσεις στο θεματικό αντικείμενο της κινητικότητας.

Μέσα από το Δίκτυο η Περιφέρεια συνεργάστηκε:

 • με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,
 • το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,
 • το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας,
 • τη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ) Α.Ε.,
 • την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε.,
 • το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕ) Κοζάνης,
 • την Τροχαία Κοζάνης,
 • το Δήμο Κοζάνης,
 • την Εγνατία οδός A.E.,
 • την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΔ ΔΜ),
 • τα Αστικά ΚΤΕΛ Δήμου Κοζάνης,
 • τη ΔΕΗ Α.Ε. - Τομέας Έργων Πολιτικού Μηχανικού ΛΚΔΜ,
 • την Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας και
 • την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ).

Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας συγκεντρώθηκαν σε έναν οδικό χάρτη για την εξασφάλιση βιώσιμης περιφερειακής κινητικότητας, ένα παραδοτέο το οποίο οδήγησε στην ανάπτυξη των Σχεδίων Δράσης για κάθε συμμετέχουσα περιφέρεια.

Το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις εξής δράσεις προτεραιότητας:

 • Δημόσιες συγκοινωνίες ανταποκρινόμενες στη ζήτηση
 • Σύσταση παρατηρητηρίου βιώσιμης κινητικότητας
 • Σταθμοί μετεπιβίβασης (Park 'n Ride) στην μητροπολιτική περιοχή Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 • Ειδική τιμολογιακή πολιτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς (μμμ) για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Αυτή τη στιγμή παρακολουθείται η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πιστεύει ότι μόνο μέσα από την εφαρμογή και υλοποίηση πρωτοπόρων σχεδίων θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στον κοινωνικό μας ρόλο κι εκεί βάζουμε τα δυνατά μας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων anko.gr Αποδοχή