Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες

Πραγματοποιήθηκε κατά το τριήμερο 15-17 Ιούλιου 2018 η επιτόπου αξιολόγηση του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ Γρεβενών - Κοζάνης από δύο αξιολογητές προερχόμενους από αντίστοιχα ΓΕΩΠΑΡΚΑ της Ιαπωνίας και της Ουγγαρίας, οι οποίοι ορίστηκαν από το Παγκόσμιο Συμβούλιο ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ της UNESCO.

Ήταν το τελευταίο μέρος μιας διαδικασίας που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 με την υποβολή του αρχικού φακέλου, ο οποίος οριστικοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου στην τελική του μορφή και κατατέθηκε στην Ελληνική Επιτροπή της UNESCO. Η Ελληνική Επιτροπή της UNESCO αφού ενέκρινε το φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο είχαν ήδη ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις της, τον προώθησε με τη σειρά της στο Παγκόσμιο Δίκτυο ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ της UNESCO.

Στο πλαίσιο του τριημέρου της αξιολόγησης πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις επί διαφόρων ζητημάτων του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ καθώς και επισκέψεις σε αντιπροσωπευτικά σημεία γεωλογικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού - τουριστικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, κατά την πρώτη ημέρα και στο εισαγωγικό μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πληροφόρησης Γρεβενών, παρουσιάστηκαν το Σύστημα Διοίκησης - Διαχείρισης του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ, μια συνοπτική περιγραφή της γεωλογίας και της γεωκληρονομιάς της περιοχής και των σημείων γεωλογικού ενδιαφέροντος καθώς και το ιστορικό και οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την ανάδειξη και την προβολή του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στα διάφορα σημεία επίσκεψης των αξιολογητών, παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν εκπρόσωποι της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Για την οργάνωση και λειτουργία του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ Γρεβενών - Κοζάνης έχει υπογραφεί Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής αναφοράς, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας - ΑΝΚΟ, που είναι και ο συντονιστής φορέας του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ.

Σημειώνεται ότι η πρώτη προσπάθεια για ένταξη του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ στο Παγκόσμιο Δίκτυο ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ της UNESCO έγινε το 2014 χωρίς όμως επιτυχία, για τεχνικούς και διαχειριστικούς λόγους, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν κατά τη νέα υποβολή με Συντονιστή φορέα την ΑΝΚΟ.

Η ομάδα έργου της ΑΝΚΟ και η επιστημονική ομάδα της γεωλόγου κα Άννας Ράσσιου, που επί σειρά ετών με την ανάληψη επίμονων και επίπονων προσπαθειών επιδιώκει την διεθνή αναγνώριση του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ, ανέλυσαν επισταμένα τις διάφορες πτυχές του εγχειρήματος και απάντησαν στις ερωτήσεις των αξιολογητών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της UNESCO η αξιολόγηση της αίτησης θα γίνει με βάση την έκθεση των αξιολογητών που επισκέφθηκαν την περιοχή κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Συνεδρίου ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ της UNESCO, που θα διεξαχθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2018 στο Trento της Ιταλίας.

Η τελική αναγνώριση για την ένταξη του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ Γρεβενών - Κοζάνης στο Παγκόσμιο Δίκτυο ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ της UNESCO, για την οποία υπάρχει αισιοδοξία, θα οριστικοποιηθεί στη συνεδρίαση του Παγκοσμίου Συμβουλίου ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ της UNESCO που θα πραγματοποιηθεί έως τον Απρίλιο του 2019.

Η επιτυχής έκβαση της όλης προσπάθειας εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της επισκεψιμότητας της περιοχής και στην βελτίωση του εισοδήματος και της απασχόλησης, που αποτελούν πρωταρχικό στόχο του τοπικού και περιφερειακού σχεδιασμού.


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων anko.gr Αποδοχή