Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, προχώρησε σήμερα Δευτέρα 4-6-2018 στην προκήρυξη των τριών (3) νέων Δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, 2014-2020 “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”, “Ψηφιακό Αλμα” και “Ψηφιακό Βήμα”.

Φορείς υλοποίησης της Δράσης είναι η ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ και ο ΕΦΕΠΑΕ.

1. Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 27.06.2018 και ώρα 12.00 μ.μ. (ανοικτή για 18 μήνες και μέχρι εξαντλήσεων διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” , πατήστε εδώ.

2. Δράση “Ψηφιακό Βήμα”

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Περίοδος Ηλεκτρονικής Υποβολής :

Έναρξη : 11 Ιουνίου 2018 Λήξη Υποβολών: 17 Σεπτεμβρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακό Βήμα” , πατήστε εδώ.

3. Δράση “Ψηφιακό Αλμα”

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Περίοδος Ηλεκτρονικής Υποβολής :

Έναρξη : 11 Ιουνίου 2018 Λήξη Υποβολών: 17 Σεπτεμβρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακό Άλμα” , πατήστε εδώ.


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων anko.gr Αποδοχή