Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες
Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER Άξονας 4 - Παρουσίαση έργων
Κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+
Πρακτικός Οδηγός Χρηματοδότησης μιας Μικρής Επιχείρησης + mini οδηγός 8 βημάτων (πρωτοβουλία equal)
Πρακτικός Οδηγός Χρηματοδότησης
μιας Μικρής Επιχείρησης
mini οδηγός 8 βημάτων
(πρωτοβουλία equal)
Σιάτιστα Η Πόλη των κρυμμένων θησαυρών
Σιάτιστα
Η Πόλη των κρυμμένων θησαυρών
 
Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER Άξονας 4 - Παρουσίαση έργων
Εφαρμογή της προσέγγισης
LEADER Άξονας 4
Παρουσίαση έργων
Σιάτιστα Ανακάλυψε τους θησαυρούς της
Σιάτιστα
Ανακάλυψε τους θησαυρούς της
Το ταξίδι του ποταμού Πραμόριτσα (χάρτης)
Το ταξίδι του ποταμού Πραμόριτσα
(χάρτης)
Πρόταση μεθοδολογίας εκπόνησης μελετών διοίκησης έργων με στόχο την ενσωμάτωση τους στις μελέτες των έργων, Γκίνης Ι., Δντής Υποδομών
Πρόταση μεθοδολογίας εκπόνησης
μελετών διοίκησης έργων
με στόχο την ενσωμάτωση τους
στις μελέτες των έργων
Γκίνης Ι., Δντής Υποδομών
Ανασκόπηση των περιόδων εφαρμογής στους Δημόσιους Φορείς του προτύπου ΕΛΟΤ1429 και προτάσεις βελτίωσης του, Γκίνης Ι., Δντής Υποδομών
Ανασκόπηση των περιόδων εφαρμογής
στους Δημόσιους Φορείς του προτύπου ΕΛΟΤ1429
και προτάσεις βελτίωσης του
Γκίνης Ι., Δντής Υποδομών

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.